הרהור על האפשרות לנקד את המשתתפים בפינת אמת או ספק סביר.