בתוכנית האחרונה צפה השאלה איך אפשר לנקד את המשתתפים בפינת אמת או ספק סביר.

גם אם ננרמל את השוני בחוקים בין התוכניות (כמות הפריטים, האם ידוע מראש כמה אמורים להיות אמת, וכו'), עדיין נותרנו עם הבעיה שבכל תוכנית המשתתפים עשויים להיות שונים, והמציג (שלא משתתף במשחק עצמו) גם מתחלף.

מן הסתם הייתי יכול לעמול ולבנות מנגנונים ונוסחאות שמשקללים את כלל הנתונים האלו לכדי תוצאה הגיונית, אבל היות ואני עצל, חיפשתי אם מישהו כבר עשה משהו דומה באינטרנט. ובאינטרנט כמו באינטרנט, התשובה היא כן.

דני, מדיסוננס קוגניטיבי, פרסם פוסט מלומד ומעניין מאוד (כלומר, לאוהבי מתמטיקה וסטטיסטיקה) של השיטה הטובה ביותר לנתח את תבנית הנצחונות במשחקי פוקר, ולדעתי במידה מסויימת הוא תקף גם למשחק אמת או ספק סביר אצלנו.

כשיהיה קצת זמן פנוי אולי ארים דף שיציג את הסטטיסטיקות שלנו לאורך התוכניות.

הלקח מכל העניין – אני אוהב סטטיסטיקה, כל עוד שמישהו אחר עושה את כל העבודה הקשה.